Cenu tāme projektu izstrādei

Virtuves projekta izstrāde -50 Euro ( 2 varianti)
(ka arī garderobes, bibliotēkas,bērnu istabas)
**Katrs nākamais projekts - 20 Euro
**Virtuves cenu apreķināšana pēc plāna - bezmaksas

Izbraukums uz objektu, mērīšana, konsultāciju sniegšana:
  • Ārpus Rīga robežām - 30 Euro
Elektroinstalācijas un santehnikas plāna izstrāde virtuvei,
virtuves tehnikas piemeklēšana ar rasējumiem - 50Euro